TelefonSeelsorge®

TelefonSeelsorge® Gummersbach

gegründet 1992

Postanschrift

Postfach 310381
51618 GummersbachTräger

Evang. Kirchenkreis An der Agger

Spendenkonto

Inhaber: TelefonSeelsorge® Oberberg
Kontonummer: 1002229
BLZ: 38452490
Name der Bank: Sparkasse Wiehl
Verwendungszweck: Name u. Anschrift für Spendenquittung angeben

Telefonseelsorge®